هَش

0000000000000000009f623b45c1d1f81ea76ac5574f74fc8e322687147c6306

General info

استخراج شده در
۰۸ مه ۲۰۱۹ ۱۳:۴۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Bitcoin.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
254 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002778 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
516 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
484 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,082.17 BCH {{ Math.abs(change) }}% 302,240 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,094.67 BCH {{ Math.abs(change) }}% 305,731 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00312565 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
4,782.96 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,491 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50312565 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,492 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 112,734 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۸ مه ۲۰۱۹ ۱۳:۱۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 9c3086 3e42b321e935aa5af469c6d29bcd88b3c218e39bc69482d9bc41 a2461a
سختی 314,364,780,908 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,265,150,908 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,882,397 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e9e47e290d5d55ac 082768
داده‌های کوین‌بیس /pool.bitcoin.com/EB32/AD12/LtK {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
558.55 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}