هَش

000000000000000000c2117a7be4834decc434869d5342db2e2930e57e805fbb

General info

استخراج شده در
۰۶ مه ۲۰۱۹ ۱۷:۵۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
DPOOL {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
109 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001943 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
200 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
228 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
168.15 BCH {{ Math.abs(change) }}% 48,736 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
180.65 BCH {{ Math.abs(change) }}% 52,359 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00080161 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
88.37 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,623 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50080161 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,623 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 41,445 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۶ مه ۲۰۱۹ ۱۷:۴۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 541065216 10 {{ Math.abs(change) }}%    20400000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل e4dff6 68f9359b3ddae6671739b654c9abbeee4c6534c0a69a272752c2 7dbe9c
سختی 313,444,466,067 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,556,894,612 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,883,070 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e99a501c48aba62e c84ccb
داده‌های کوین‌بیس amp;#t\/DPOOL.TOP/CN/EGYz {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
614.66 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}