هَش

0000000000000000028740c8936988f15982696a2a4c9dcb922640787803325b

General info

استخراج شده در
۰۵ مه ۲۰۱۹ ۱۸:۴۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
482 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00004032 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
640 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
995 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
16,236.85 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,734,178 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
16,249.35 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,737,822 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00599074 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
7,538.11 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,645 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50599074 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,646 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 148,803 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۵ مه ۲۰۱۹ ۱۷:۳۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 805289984 10 {{ Math.abs(change) }}%    2fffc000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 101111111111111100000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 5072cc 98a443c50bb81d0f86db50efac20a0197b605aa018ab021c13d0 17e3c0
سختی 336,071,856,117 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,724,499,935 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,867,592 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e9740420b73a19bb 340be4
داده‌های کوین‌بیس  .\/Satoshi Nakamoto/ ;4 {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
559.14 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}