هَش

0000000000000000020615b81cedfba21820c0946d23860371cccf3dd9f00f2e

General info

استخراج شده در
۰۵ مه ۲۰۱۹ ۱۳:۳۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
57 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001066 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
83 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
130 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
55.07 BCH {{ Math.abs(change) }}% 16,057 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
67.57 BCH {{ Math.abs(change) }}% 19,702 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00021731 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
76.62 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,645 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50021731 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,645 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 20,627 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۵ مه ۲۰۱۹ ۱۳:۱۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 541065216 10 {{ Math.abs(change) }}%    20400000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل b7edd5 fa3ffbbd15b0d2ac29577fbf51bd862d0c99ed5ce79fe5d0f75c d05e5c
سختی 313,531,752,949 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,427,455,116 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,883,006 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e965e4b692e06de4 4fcdd8
داده‌های کوین‌بیس A3uA3u/BTC.TOP/mmsӫbwo ` 33ס4 Nx} {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
557.71 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}