هَش

0000000000000000028187bf3b3a4385bb6b73621c86ac21d9b9de5393ae9924

General info

استخراج شده در
۰۴ مه ۲۰۱۹ ۰۷:۳۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
51 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002593 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
186 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
106 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
27,492.39 BCH {{ Math.abs(change) }}% 8,026,679 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
27,504.89 BCH {{ Math.abs(change) }}% 8,030,328 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00085509 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
51.33 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,650 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50085509 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,650 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 33,186 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۴ مه ۲۰۱۹ ۰۶:۵۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 805273600 10 {{ Math.abs(change) }}%    2fff8000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 101111111111111000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 558b69 ae1a1de088c5d6988cd826c5d2f0e1833c5d8ba2745ac69bab59 da9ec9
سختی 321,406,722,510 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,034,254,114 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,877,375 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e9308e3de0014a9e b27be4
داده‌های کوین‌بیس \@\/Satoshi Nakamoto/ As:d {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
617.56 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🖖 Place your ad here
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}