هَش

00000000000000000294bac9e7cfed295f0d26d788cef12d19d64e91778cd487

General info

استخراج شده در
۳۰ آوریل ۲۰۱۹ ۲۳:۲۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
244 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001968 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
435 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
603 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
3,931.66 BCH {{ Math.abs(change) }}% 936,324 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
3,944.16 BCH {{ Math.abs(change) }}% 939,301 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00187692 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
6,659.39 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,977 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50187692 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,977 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 95,599 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ ۲۳:۰۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 8b88c7 470a3e0c8f6273cb79032a71952fb6ecfe66b6571f7800ec3224 be5eb0
سختی 313,451,283,605 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 247,614,538 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,883,065 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e8aaa038ac6ff78f 88cefd
داده‌های کوین‌بیس \/BTC.COM/BitDeermmgHɳA4Pc٣"̟)G {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
619.62 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🖖 Place your ad here
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}