هَش

000000000000000002356b9d61b84121f81210afc8e6321eaad6f775f63c49ad

General info

استخراج شده در
۳۰ آوریل ۲۰۱۹ ۰۸:۵۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
149 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001852 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
219 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
348 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
16,560.55 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,943,895 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
16,573.05 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,946,871 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00100867 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
158.42 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,977 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50100867 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,977 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 54,667 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ ۰۸:۲۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 805273600 10 {{ Math.abs(change) }}%    2fff8000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 101111111111111000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 3d8aa9 bdc4a6e26101d4897040558af2aaa86e6eaafaf9eb7254f9f8ab b7a58a
سختی 296,079,182,338 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,174,951,719 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,896,553 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e88d4f6406d06317 03946a
داده‌های کوین‌بیس . \/Satoshi Nakamoto/ $]* {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
617.56 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🖖 Place your ad here
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}