هَش

0000000000000000022fd82d5bdc045a274941c82dca8016c45f5451faf5ed6b

General info

استخراج شده در
۲۷ آوریل ۲۰۱۹ ۱۶:۲۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
393 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00004727 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
852 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
769 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,678.88 BCH {{ Math.abs(change) }}% 667,078 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,691.38 BCH {{ Math.abs(change) }}% 672,044 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00853481 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
22,915.99 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50853481 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,970 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 180,769 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۷ آوریل ۲۰۱۹ ۱۵:۵۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 6778ac 4814fe8ec4dd865fd290ba3bd02ea8db900fe75925e258592a80 9d3813
سختی 329,268,657,757 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,469,668,028 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,872,022 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e8238b12636ed3fd 41943d
داده‌های کوین‌بیس ӂ\/unknown/unknown/unknown/cj9 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}