هَش

000000000000000000620643241e841e1c85f5e6887b77afbd5b2b41d91fec2d

General info

استخراج شده در
۲۷ آوریل ۲۰۱۹ ۱۶:۱۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
188 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002685 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
434 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
308 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
799.74 BCH {{ Math.abs(change) }}% 317,764 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
812.24 BCH {{ Math.abs(change) }}% 322,730 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00219321 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
699.66 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50219321 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,968 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 81,910 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۷ آوریل ۲۰۱۹ ۱۵:۴۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 1073733632 10 {{ Math.abs(change) }}%    3fffe000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 111111111111111110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 7c21a6 751ac922a6ded934c8bafb0afa471a3de4a1f49f680bd0f33ef4 ca8620
سختی 326,678,671,126 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 41,910,892 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,873,757 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e8233e6825c638fe 534c0e
داده‌های کوین‌بیس \c/BTC.COM/mmjBzՏZIk@h\Ei|Ͱ# {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}