هَش

000000000000000002d3670eb8590553b5acfce1f56770dfc2e457f73ef4cc8d

General info

استخراج شده در
۲۷ آوریل ۲۰۱۹ ۰۳:۴۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
140 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001900 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
196 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
310 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,352.40 BCH {{ Math.abs(change) }}% 359,360 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,364.90 BCH {{ Math.abs(change) }}% 362,681 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00087187 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
292.11 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,322 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50087187 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,322 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 46,137 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۷ آوریل ۲۰۱۹ ۰۲:۲۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 1073676288 10 {{ Math.abs(change) }}%    3fff0000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 111111111111110000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 50ce3f df53b1e37d0fac44b2647c9d2e1a2f4c9f743c0e679f8d195114 a4aa15
سختی 345,185,772,856 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,270,529,890 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,861,931 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e80e578fac43274f 8cf70d
داده‌های کوین‌بیس 3\c/BTC.COM/mm…'nWS&8 OVz1ʷLhn++} {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
614.66 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}