هَش

00000000000000000221648788872fbc1f789f7364bb62c01e9502402c46e471

General info

استخراج شده در
۲۶ آوریل ۲۰۱۹ ۱۴:۰۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
ViaBTC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
781 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002469 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,103 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,765 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
76,491.19 BCH {{ Math.abs(change) }}% 20,239,570 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
76,503.69 BCH {{ Math.abs(change) }}% 20,242,878 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.0070291 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
63,863.96 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,308 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.5070291 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,309 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 284,929 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ ۱۲:۴۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل e0b52b 92a616989aad4e498e9cca955580737dcc4620cdbef03efcea98 8db4de
سختی 314,756,143,968 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,032,110,413 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,882,112 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e7f40f3a3726c1c6 f09c57
داده‌های کوین‌بیس /ViaBTC/Mined by fak500/,mm 2{븪 l"#E&~#2ԮS*7FJ {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
620.35 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🖖 Place your ad here
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}