هَش

000000000000000002ee4803d904ad9b271d93f8c19904d9bdeb68bda3df6673

General info

استخراج شده در
۲۴ آوریل ۲۰۱۹ ۱۸:۲۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
17 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00010848 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
25 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
41 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
5,599.91 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,626,717 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
5,612.41 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,630,348 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00053989 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
170,811.25 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,631 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50053989 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,631 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 5,265 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۴ آوریل ۲۰۱۹ ۱۷:۵۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 541065216 10 {{ Math.abs(change) }}%    20400000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل af4256 c851293faac4e519ebfdfc93bc8cfe005675678b7d53a1f99ab6 fb43aa
سختی 313,121,654,621 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,281,815,663 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,883,307 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e7a6f4554d919206 5e9e36
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool119G zz, {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
617.56 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🖖 Place your ad here
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}