هَش

00000000000000000250db6f747a37d13d97af9d46d2ed1fb2a47ff47984c210

General info

استخراج شده در
۲۲ آوریل ۲۰۱۹ ۰۷:۱۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Bitcoin.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
80 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00128562 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
200 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
158 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,160.66 BCH {{ Math.abs(change) }}% 336,672 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,173.16 BCH {{ Math.abs(change) }}% 340,298 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.04760119 BCH {{ Math.abs(change) }}% 14 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
3,842.78 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,626 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.54760119 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,640 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 37,232 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۲ آوریل ۲۰۱۹ ۰۶:۲۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 541065216 10 {{ Math.abs(change) }}%    20400000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل ea530b d165a49d61abfaa2f30daf9dfc14a3ded6b6954456669139dc1f 2eabe0
سختی 344,254,006,107 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 179,531,641 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,862,496 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e73bdce9adcbe9f2 7fc9ee
داده‌های کوین‌بیس /pool.bitcoin.com/EB32/AD12/}  {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
626.45 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🖖 Place your ad here
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}