هَش

00000000000000000153c0394a50df6a703366d636f892003a33e5ab35ecca76

General info

استخراج شده در
۲۱ آوریل ۲۰۱۹ ۱۴:۴۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Bitcoin.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
444 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002074 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
663 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,032 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
87,528.84 BCH {{ Math.abs(change) }}% 26,283,160 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
87,541.34 BCH {{ Math.abs(change) }}% 26,286,914 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00351373 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
39,284.26 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,754 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50351373 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,755 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 169,586 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ ۱۴:۰۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 07f1ef de7509393c7e34cfd9fa5e33f64313e73eca26f5aeea8eac7f59 244417
سختی 361,911,072,458 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,682,907,524 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,852,284 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e71d8cf963a78436 a67d91
داده‌های کوین‌بیس /pool.bitcoin.com/EB32/AD12/  {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
626.64 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🖖 Place your ad here
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}