هَش

00000000000000000150a51fa4cdbe90e05f6839041655d3c5387188dc0c49e7

General info

استخراج شده در
۱۹ آوریل ۲۰۱۹ ۰۶:۵۰ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002232 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
543.93 BCH
مجموع خروجی
556.43 BCH
مجموع کارمزد
0.00061617 BCH
شاخص Coindays destroyed
905.43
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
12.50061617 BCH
اندازه 27,846
زمان متوسط ۱۹ آوریل ۲۰۱۹ ۰۶:۴۱ UTC
ورژن 536928256 10    2000e000 16
ورژن [bits] 100000000000001110000000000000 2
ریشه مرکل d95eb 56c9be7ae4bb397742286dfa3bdebf45be6fb695c82e4e2effad2e 9da04
سختی 336,881,031,760
نانس 730,817,587
بیت 402,867,077
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000e6b0d2c7eb3387478 c70b0
داده‌های کوین‌بیس A.[A.[~#/BTC.TOP/mm,cXܣe~hBaEhDh%h

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}