هَش

000000000000000002273520c4c24f2f9abc817cf84bb6bf24b8f321acaa2929

General info

استخراج شده در
۱۸ آوریل ۲۰۱۹ ۲۲:۲۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
432 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00167843 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
4,791 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
937 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
29,859.43 BCH {{ Math.abs(change) }}% 9,264,574 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
29,871.93 BCH {{ Math.abs(change) }}% 9,268,452 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
2.26045614 BCH {{ Math.abs(change) }}% 701 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
299,383.22 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,878 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
14.76045614 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,580 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,347,018 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۸ آوریل ۲۰۱۹ ۲۱:۴۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 805257216 10 {{ Math.abs(change) }}%    2fff4000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 101111111111110100000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 7fa72a 57007cb66e0931aa80a03d8d582a2084c275dbe980adb908b573 6e51a2
سختی 356,383,635,657 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,076,677,320 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,855,372 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e6a19ea933baea80 20312f
داده‌های کوین‌بیس A.>)A.>)2/BTC.TOP/mmLT͕UUCn6õݡf$-a {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
628.18 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}