هَش

00000000000000000108021b162dfaba5c5e711950ad672e3f4135f44c13d0f7

General info

استخراج شده در
۱۸ آوریل ۲۰۱۹ ۲۲:۱۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Huobi {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
126 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00163392 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,150 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
277 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
655.39 BCH {{ Math.abs(change) }}% 203,350 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
667.89 BCH {{ Math.abs(change) }}% 207,228 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.52592455 BCH {{ Math.abs(change) }}% 163 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
95,357.53 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,878 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
13.02592455 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,042 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 322,088 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۸ آوریل ۲۰۱۹ ۲۱:۳۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 9d79a9 9d5a7f43774fee62999d142f5ea1aaeefcf0bf50b3c9220af25e 255344
سختی 356,982,172,447 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,026,812,956 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,855,033 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e6a14baec207af64 415ae7
داده‌های کوین‌بیس A.=y/A.=y&p}/Huobi/hk/m+< {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
493.83 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🤑 BIT Launchpad | Up To 3,500 FREE BIT. Don't Miss The Beat
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}