هَش

00000000000000000049cb30740468ec2c6d3ca7a1a2684a040eee23147b4dbe

General info

استخراج شده در
۱۷ آوریل ۲۰۱۹ ۱۹:۵۰ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002016 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
99.42 BCH
مجموع خروجی
111.92 BCH
مجموع کارمزد
0.00034036 BCH
شاخص Coindays destroyed
6.02
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
12.50034036 BCH
اندازه 17,087
زمان متوسط ۱۷ آوریل ۲۰۱۹ ۱۹:۱۶ UTC
ورژن 541065216 10    20400000 16
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2
ریشه مرکل 4deba cb23037d8be5ad9b7b101041e2158c0fc44b8b2f4ab46b9ce71a9a 062fc
سختی 375,323,564,478
نانس 1,596,327,284
بیت 402,845,169
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000e66e8bb507fb75f46 a8876
داده‌های کوین‌بیس /pool.bitcoin.com/EB32/AD12/Q`<

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}