هَش

00000000000000000103b5f941b24dc956554f18746dff6607507ab92c9bc384

General info

استخراج شده در
۱۷ آوریل ۲۰۱۹ ۱۶:۱۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
58 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003113 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
94 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
84 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
17,465.08 BCH {{ Math.abs(change) }}% 5,564,847 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
17,477.58 BCH {{ Math.abs(change) }}% 5,568,829 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00062775 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
16,612.96 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,983 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50062775 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,983 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 20,455 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۷ آوریل ۲۰۱۹ ۱۵:۲۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 7e5bfd c5b6100d68f6ff03143590fabfc80a1e0fcf35de011ea5c0c8da 871741
سختی 387,542,190,297 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,529,485,520 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,839,116 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e6682e2acdbf3ec3 8231f8
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool59N 7FZVn {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}
اسپانسر