هَش

000000000000000000e76faba69ae89738335d450c3028e23ae00715bdc39409

General info

استخراج شده در
۱۳ آوریل ۲۰۱۹ ۲۲:۴۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,368 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002733 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,651 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,804 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
202,503.28 BCH {{ Math.abs(change) }}% 57,237,344 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
202,515.78 BCH {{ Math.abs(change) }}% 57,240,880 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01097339 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
44,359.96 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,533 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.51097339 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,536 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 401,830 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۳ آوریل ۲۰۱۹ ۲۰:۴۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل ba42ca 44dd0f2f1032438c9fbd02fd8a8be3a87cbc7313367fdb8488e7 b352cc
سختی 344,214,537,998 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,720,792,540 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,862,520 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e5b84fe7f0a60f69 efbe28
داده‌های کوین‌بیس A,kA,Tr/BTC.TOP/mmVIu#O>du^:2%hW {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}
اسپانسر