هَش

000000000000000000ee8393fa47cba8d1d71700382020a6f6a14ad792480cfb

General info

استخراج شده در
۱۲ آوریل ۲۰۱۹ ۱۹:۲۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
14 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003182 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
14 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
29 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
272.58 BCH {{ Math.abs(change) }}% 73,437 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
285.08 BCH {{ Math.abs(change) }}% 76,805 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00014439 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
281.58 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,368 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50014439 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,368 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 4,823 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۲ آوریل ۲۰۱۹ ۱۸:۴۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 2655f0 3f893408c87e771ab317264e80fb8ce9046fd2503f290e9bfad5 81df94
سختی 346,964,249,899 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,954,182,292 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,860,861 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e5877e18eaf1508a 2aa402
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPoolf m!/ {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
625.68 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🖖 Place your ad here
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}