هَش

000000000000000002735302f9ee5b0e6718eaaadf15be444cc135f0c416ff0e

General info

استخراج شده در
۱۱ آوریل ۲۰۱۹ ۲۳:۴۵ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003564 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
73,092.38 BCH
مجموع خروجی
73,104.88 BCH
مجموع کارمزد
0.00792332 BCH
شاخص Coindays destroyed
3,045.26
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
12.50792332 BCH
اندازه 222,522
زمان متوسط ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ ۲۲:۱۱ UTC
ورژن 549453824 10    20c00000 16
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2
ریشه مرکل 045a1 d73d2a8c4cc749123315b620d608b62969bae301aae406278d9e4e 089d4
سختی 325,172,023,404
نانس 1,726,642,588
بیت 402,874,779
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000e560239709f8be80a ff8fa
داده‌های کوین‌بیس /pool.bitcoin.com/EB32/AD12/^mK

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}