هَش

0000000000000000003b4402714f56e1bd5ba2206712a5d6bca2b2639db3ca8b

General info

استخراج شده در
۱۱ آوریل ۲۰۱۹ ۲۰:۵۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
199 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00005430 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
891 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
420 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
29,068.83 BCH {{ Math.abs(change) }}% 8,862,156 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
29,081.33 BCH {{ Math.abs(change) }}% 8,865,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.0080953 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
6,625.23 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,811 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.5080953 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,813 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 149,312 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ ۲۰:۱۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 82edaa 4cc09e4c5b274c72a0220afe98291f50d71757304340aef039d1 235a62
سختی 329,116,760,953 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 151,532,984 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,872,123 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e55cd5bf4df9ac3e bb7db8
داده‌های کوین‌بیس ê\d/BTC.COM/mmʮݳĩ_%3zULY'Ϥ j܎l]|aA {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}
اسپانسر