هَش

0000000000000000030361300f2b6d0d3ef562fc7036041f26bfb0c0c2b9ac30

General info

استخراج شده در
۱۱ آوریل ۲۰۱۹ ۰۷:۴۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Huobi {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
10 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001435 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
15 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
18 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
65.52 BCH {{ Math.abs(change) }}% 19,975 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
78.02 BCH {{ Math.abs(change) }}% 23,785 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00004387 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
0.59 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,811 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50004387 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,811 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 3,306 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ ۰۶:۵۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 1009369088 10 {{ Math.abs(change) }}%    3c29c000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 111100001010011100000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 2553ad d03bb440f2a6dd2b51c624099d628a262eb4ba6205741737db81 3ce108
سختی 335,010,923,609 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,376,728,397 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,868,271 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e547d6aa8b048e0e dacd00
داده‌های کوین‌بیس A+nA+n9T/Huobi/mm_pO¿O7ԛb~![? {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
618.17 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🖖 Place your ad here
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}