هَش

0000000000000000018cb1eb7b718d2d1a74fe369eedac085d318a236a502636

General info

استخراج شده در
۱۰ آوریل ۲۰۱۹ ۰۶:۳۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
921 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001977 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,365 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,262 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
14,083.32 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,143,087 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
14,095.82 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,146,764 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00697587 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
2,690.06 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,677 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50697587 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,679 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 353,147 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۰ آوریل ۲۰۱۹ ۰۵:۲۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 541065216 10 {{ Math.abs(change) }}%    20400000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل db43b5 29a4d7e44ee561e7974245d76af206c6cbba7053f842028d7aae a905a4
سختی 350,130,440,509 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 946,127,629 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,858,983 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e5197115678a0ddb 5cb8f9
داده‌های کوین‌بیس \d/BTC.COM/mm0?2LJ_$0񫮿+ΙX9nI )Y {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
482.33 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}