هَش

000000000000000002f0745001581b7d35a7d9818a2f015061af0a2377f73127

General info

استخراج شده در
۱۰ آوریل ۲۰۱۹ ۰۰:۳۴ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
0 BCH
مجموع خروجی
12.50 BCH
مجموع کارمزد
0 BCH
شاخص Coindays destroyed
0
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
12.50 BCH
اندازه 252
زمان متوسط ۱۰ آوریل ۲۰۱۹ ۰۰:۱۴ UTC
ورژن 545259520 10    20800000 16
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2
ریشه مرکل fac0b 60e48a434f8bfd929c0c7769256b192c605ada9bf391da4ff518b0 9c66c
سختی 336,929,863,773
نانس 3,030,800,260
بیت 402,867,046
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000e50faae3afe89b51b 73ee0
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool6= Ҷ Ξ

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}