هَش

000000000000000000083510073193344f1e1c4fec9f35384103a5d87cc77575

General info

استخراج شده در
۰۶ آوریل ۲۰۱۹ ۰۶:۲۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Huobi {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
133 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003552 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
674 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
270 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
23,597.89 BCH {{ Math.abs(change) }}% 6,885,935 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
23,610.39 BCH {{ Math.abs(change) }}% 6,889,582 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00595105 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
5,037.53 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,648 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50595105 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,649 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 167,772 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۶ آوریل ۲۰۱۹ ۰۵:۳۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 781565952 10 {{ Math.abs(change) }}%    2e95c000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 101110100101011100000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل ba890f 1f845069ce59eb0189a9b067953c82a85232b2fb13229ba6d4b1 78378a
سختی 337,153,726,962 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 422,453,252 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,866,904 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e45ea58fe9ca6a5e b13aa6
داده‌های کوین‌بیس A*u/A*u#%/Huobi/mm'Lq5L_*.kn&>'Qa {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}
اسپانسر