هَش

0000000000000000001182ae716386d8d4328020086d666308c6de6273e9993f

General info

استخراج شده در
۰۶ آوریل ۲۰۱۹ ۰۲:۰۴ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002523 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
311.62 BCH
مجموع خروجی
324.12 BCH
مجموع کارمزد
0.00065759 BCH
شاخص Coindays destroyed
667.13
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
12.50065759 BCH
اندازه 26,307
زمان متوسط ۰۶ آوریل ۲۰۱۹ ۰۱:۵۰ UTC
ورژن 805257216 10    2fff4000 16
ورژن [bits] 101111111111110100000000000000 2
ریشه مرکل 99663 4f9f8c2f8bd5e77dd613693115a3c1a16c33e2306ede32a27f8bf2 05159
سختی 337,572,296,392
نانس 2,631,202,618
بیت 402,866,639
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000e4527522f18fa7fcf 4d1db
داده‌های کوین‌بیس A*K:A*JW/BTC.TOP/mmH{?o3j""hve8

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}