هَش

00000000000000000263f1a18979da493c6d4dc90015f3943dca9689dcc6f9da

General info

استخراج شده در
۰۵ آوریل ۲۰۱۹ ۱۳:۲۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
421 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003297 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
595 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,101 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
37,367.94 BCH {{ Math.abs(change) }}% 10,734,612 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
37,380.44 BCH {{ Math.abs(change) }}% 10,738,203 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00547665 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
64,545.62 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,591 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50547665 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,592 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 166,334 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۵ آوریل ۲۰۱۹ ۱۲:۳۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536928256 10 {{ Math.abs(change) }}%    2000e000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000001110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل d578ea 0469edc75abd61b0bf9a753f7d9dc801462b77f0ee0e8941c1b5 5c8aa4
سختی 371,791,271,439 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 4,058,739,201 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,846,993 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e43e52ff903568c3 83f41e
داده‌های کوین‌بیس U\c/BTC.COM/mm;q w9J.3ʳ~NTĂZ a _ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}
اسپانسر