هَش

000000000000000002ba5976c7a2eb07bd7d79311925fd700b8278c08819804b

General info

استخراج شده در
۰۴ آوریل ۲۰۱۹ ۰۷:۵۰ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002522 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
2,678.36 BCH
مجموع خروجی
2,690.86 BCH
مجموع کارمزد
0.00233887 BCH
شاخص Coindays destroyed
5,425.91
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
12.50233887 BCH
اندازه 92,970
زمان متوسط ۰۴ آوریل ۲۰۱۹ ۰۶:۴۰ UTC
ورژن 536928256 10    2000e000 16
ورژن [bits] 100000000000001110000000000000 2
ریشه مرکل add8e dbc0b9e9c11a636b73889c6c5be6e73e61866c64eb452c371ba318 2b999
سختی 361,180,004,944
نانس 3,921,857,629
بیت 402,852,687
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000e407c08d294358178 f6060
داده‌های کوین‌بیس !\b/BTC.COM/mm'F0ӕwl8BNn 

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}