هَش

0000000000000000004d9c8598d14dc3c98b41dc249bd20ef18a07d827f55811

General info

استخراج شده در
۰۴ آوریل ۲۰۱۹ ۰۳:۰۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
128 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00008871 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
314 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
294 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
11,800.01 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,523,779 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
11,812.51 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,527,512 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00563174 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
92,443.31 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,733 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50563174 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,734 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 63,735 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۴ آوریل ۲۰۱۹ ۰۲:۳۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 0234d9 1cb4e1a62bc3fd859256e252b9c801c529fc033e816c8a3e403c 7b02c9
سختی 345,647,747,023 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 607,084,345 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,861,652 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e3ffaf249fff0982 7efeb1
داده‌های کوین‌بیس A)]O^BA)]N7L?/BTC.TOP/mmq:E e^'CX.QZ7zX|m% {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
513.01 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🤑 BIT Launchpad | Up To 3,500 FREE BIT. Don't Miss The Beat
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}