هَش

000000000000000000663cdc04ea9159da748ecd675a9f94d50db2486a3a6ac9

General info

استخراج شده در
۰۳ آوریل ۲۰۱۹ ۲۱:۲۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
304 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00005374 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
764 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
734 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
113,486.26 BCH {{ Math.abs(change) }}% 27,874,610 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
113,498.76 BCH {{ Math.abs(change) }}% 27,877,680 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00794498 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
125,863.51 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,070 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50794498 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,072 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 148,085 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۳ آوریل ۲۰۱۹ ۲۰:۱۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 541065216 10 {{ Math.abs(change) }}%    20400000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 1cf31d 53b043fd369148ac8bedf9e8697b20cc186a5834b9863d033f6c e61c0f
سختی 372,976,735,836 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,971,831,501 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,846,377 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e3f17895e42134b8 cbcf55
داده‌های کوین‌بیس %\g/BTC.COM/mm}lj-:8*AG!6ނӿik+ 1Z {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
487.53 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}