هَش

00000000000000000216df5503ae55965f48ed2c67c3f8b2ae6632b9c1bb97c2

General info

استخراج شده در
۰۳ آوریل ۲۰۱۹ ۰۶:۲۵ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00004396 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
43,196.89 BCH
مجموع خروجی
43,209.39 BCH
مجموع کارمزد
0.00804645 BCH
شاخص Coindays destroyed
311,375.03
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
12.50804645 BCH
اندازه 183,326
زمان متوسط ۰۳ آوریل ۲۰۱۹ ۰۴:۱۳ UTC
ورژن 549453824 10    20c00000 16
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2
ریشه مرکل a399f c5450c5924325bf279bf13886c2d63ff183b3d50cbf17f5de66d3c 52620
سختی 366,925,661,737
نانس 2,732,350,200
بیت 402,849,563
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000e3d647e8828aa3f27 ec5cf
داده‌های کوین‌بیس A)uA)ta/E2M & BTC.TOP/mm4N^:C%N'8e>.m 6

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}