هَش

0000000000000000002cc024e78047ca65dcf37f17c432e16b96f071d228643c

General info

استخراج شده در
۰۲ آوریل ۲۰۱۹ ۱۵:۵۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
682 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00004637 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,318 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,754 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
96,564.95 BCH {{ Math.abs(change) }}% 38,368,700 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
96,577.45 BCH {{ Math.abs(change) }}% 38,373,600 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01438987 BCH {{ Math.abs(change) }}% 6 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
43,654.90 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.51438987 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,972 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 310,517 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۲ آوریل ۲۰۱۹ ۱۴:۴۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل db5223 1b67e96035436ab2c794901dbd38f99c44fbdde78fd50f84df24 e67b11
سختی 242,416,119,223 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,546,453,067 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,950,427 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e3b69fb21bd4b9ba 91035a
داده‌های کوین‌بیس \z {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}