هَش

00000000000000000274773d96dab7e24a968ada5f1d440180378ac853d5e8a2

General info

استخراج شده در
۰۲ آوریل ۲۰۱۹ ۰۱:۲۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Huobi {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
188 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00005352 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
322 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
365 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
2,973.09 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,181,310 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
2,985.59 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,186,280 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.0034389 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
11,789.72 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.5034389 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,968 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 64,468 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۲ آوریل ۲۰۱۹ ۰۰:۵۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل ca730d 7387afcb5d691c4357729e7b3d30b4ab0650356eccd02260af9c f91399
سختی 236,882,228,781 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,147,512,454 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,957,371 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e3a47aa5a7cc76f5 ea5162
داده‌های کوین‌بیس A(A(}ة/Huobi/hk/mY {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}