هَش

0000000000000000031750299bbf1d4bb34b904d220bb3995e98626dc025f6d9

General info

استخراج شده در
۰۲ آوریل ۲۰۱۹ ۰۰:۲۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
30 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00006120 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
60 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
64 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
423.44 BCH {{ Math.abs(change) }}% 168,247 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
435.94 BCH {{ Math.abs(change) }}% 173,214 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00068655 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
46.03 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50068655 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 11,406 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۱ آوریل ۲۰۱۹ ۲۳:۳۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 4b3732 5366371ed72510f9360915c98f0927818825528a57ce046137b2 f3285b
سختی 231,490,447,346 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,706,322,612 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,964,456 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e3a25903995c0a53 251537
داده‌های کوین‌بیس ʬ\} {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}