هَش

00000000000000000263426ffbbda12ee1ad6f5cf935d508fa25242717eaae03

General info

استخراج شده در
۰۱ آوریل ۲۰۱۹ ۲۳:۳۹ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00004346 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
17,542.93 BCH
مجموع خروجی
17,555.43 BCH
مجموع کارمزد
0.00825388 BCH
شاخص Coindays destroyed
45,207.29
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
12.50825388 BCH
اندازه 190,084
زمان متوسط ۰۱ آوریل ۲۰۱۹ ۲۲:۳۵ UTC
ورژن 545259520 10    20800000 16
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2
ریشه مرکل 98927 8d3042df248cdf2c1f1c2c8ce8adf7be1001280ff4a0bf1bf7f0c7 d1572
سختی 239,261,575,253
نانس 436,021,569
بیت 402,954,346
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000e3a14814a9b830c74 83604
داده‌های کوین‌بیس /pool.bitcoin.com/EB32/AD12/ fB

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}