هَش

0000000000000000011a042a63b8b02aeb7e57c108705f184fa256cf832dc0a7

General info

استخراج شده در
۳۱ مارس ۲۰۱۹ ۱۹:۳۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
65 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002574 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
109 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
236 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
3,804.97 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,511,850 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
3,817.47 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,516,810 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00066322 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
2,833.96 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50066322 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 25,981 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۱ مارس ۲۰۱۹ ۱۸:۵۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل f8b62c 61c419457c3ae3c94b3adeb90b2e63276386329199ccfe851bc8 ee4b77
سختی 246,611,728,578 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,079,787,825 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,945,370 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e37da7ceca57dc2b 57e74e
داده‌های کوین‌بیس \/unknown/unknown/unknown/B:" {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}