هَش

000000000000000002954daf7862041a0c52ab00e9e18f1d9d7290e047077575

General info

استخراج شده در
۳۱ مارس ۲۰۱۹ ۱۴:۳۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
323 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003698 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
671 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,682 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
36,990.69 BCH {{ Math.abs(change) }}% 6,172,229 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
37,003.19 BCH {{ Math.abs(change) }}% 6,174,315 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00625109 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
78,234.92 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,086 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50625109 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,087 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 169,246 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۱ مارس ۲۰۱۹ ۱۳:۴۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل ca0a0e 67634af9b6d31d5169733942dd031eee9688ec6b625676027049 c08ea3
سختی 272,211,246,076 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,999,618,592 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,917,892 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e377fe6b2b16d06a 11c1a6
داده‌های کوین‌بیس Π\/&eV {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
484.42 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}