هَش

00000000000000000008bd56c26f088a7c9229880889be68a99e42758b56d761

General info

استخراج شده در
۳۱ مارس ۲۰۱۹ ۰۳:۵۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
197 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001822 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
311 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
421 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
5,074.73 BCH {{ Math.abs(change) }}% 846,764 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
5,087.23 BCH {{ Math.abs(change) }}% 848,849 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00115656 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
160.99 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,086 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50115656 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,086 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 63,713 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۱ مارس ۲۰۱۹ ۰۲:۴۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 541065216 10 {{ Math.abs(change) }}%    20400000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 947dae ebf96ca9def3aa3d7c5c16e21876d742960858629bf15146a0ad 8c36ad
سختی 268,674,031,486 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,542,247,884 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,921,377 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e36b0f91b712ac51 da2b1c
داده‌های کوین‌بیس :\a/BTC.COM/mmWy\;Kn8K2z<1ݥiQ- {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
626.64 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🖖 Place your ad here
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}