هَش

000000000000000000b94c93138fe96666ac1ff6bed6bf8f4a22813224ca1e91

General info

استخراج شده در
۳۰ مارس ۲۰۱۹ ۲۲:۴۲ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00004427 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
68,554.14 BCH
مجموع خروجی
68,566.64 BCH
مجموع کارمزد
0.001173 BCH
شاخص Coindays destroyed
22,195.56
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
12.501173 BCH
اندازه 26,706
زمان متوسط ۳۰ مارس ۲۰۱۹ ۲۲:۰۲ UTC
ورژن 549453824 10    20c00000 16
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2
ریشه مرکل 27d59 a8db6ec4c6b38258fca4c0a0da3d0a90c3878fea667bd87aa768fb c17c3
سختی 245,875,413,400
نانس 29,543,660
بیت 402,946,245
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000e361dd629677ffba1 620fa
داده‌های کوین‌بیس \/unknown/unknown/unknown/`WU

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}