هَش

0000000000000000028ca14eb42ac6f88081900d4ed28f9b8348b87a10277114

General info

استخراج شده در
۲۹ مارس ۲۰۱۹ ۱۳:۳۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
193 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002824 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
279 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
471 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
4,517.64 BCH {{ Math.abs(change) }}% 759,790 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
4,530.14 BCH {{ Math.abs(change) }}% 761,892 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00205866 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
2,741.01 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,102 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50205866 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,103 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 73,154 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۹ مارس ۲۰۱۹ ۱۲:۵۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل f98f21 7a6588452f6cb64797a127d6515ba69651f3ff7cf5678a2d1e1d ff0231
سختی 253,338,259,687 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,755,777,688 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,937,612 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e3332d818a4ecdad 47f4ec
داده‌های کوین‌بیس A'YA'/BTC.TOP/mmZ<NSyrDSh s R/M9g[X {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
626.64 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🖖 Place your ad here
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}