هَش

00000000000000000184889dd39ba9e7ff037d8fcb98711569b4265df128600c

General info

استخراج شده در
۲۸ مارس ۲۰۱۹ ۱۷:۵۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
165 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003093 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
385 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
385 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
7,600.75 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,298,116 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
7,613.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,300,251 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00226643 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
3,067.90 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,135 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50226643 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,135 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 73,522 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۸ مارس ۲۰۱۹ ۱۷:۲۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 946438144 10 {{ Math.abs(change) }}%    38698000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 111000011010011000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل d9e1ef 3d3ae76f5f150897294fda58e2f2d4229ed58cd8041c478aedd7 c3ca01
سختی 251,585,121,072 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,365,583,488 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,939,594 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e319d931dbc2dbdc b2c2bd
داده‌های کوین‌بیس G \/CoinbasePool/mm>I6 DT?b@Eg1< > {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
508.53 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🤑 BIT Launchpad | Up To 3,500 FREE BIT. Don't Miss The Beat
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}