هَش

00000000000000000140509b70d0088f252f719a8bb31151409d5366dd4873c0

General info

استخراج شده در
۲۷ مارس ۲۰۱۹ ۱۷:۰۱ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001955 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
29,832.90 BCH
مجموع خروجی
29,845.40 BCH
مجموع کارمزد
0.00574001 BCH
شاخص Coindays destroyed
12,259.73
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
12.50574001 BCH
اندازه 293,697
زمان متوسط ۲۷ مارس ۲۰۱۹ ۱۶:۱۶ UTC
ورژن 541065216 10    20400000 16
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2
ریشه مرکل c488f 47ff54e4b2fa703019333cea22622b90463b6b7c64e18f750bb237 6ebaf
سختی 295,945,418,399
نانس 794,549,792
بیت 402,896,663
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000e2f88ffd1e8b589f6 b1142
داده‌های کوین‌بیس N\/unknown/unknown/unknown/

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}