هَش

000000000000000002036f8c29c7ec11d14272995ca2067537ca9211d40fb98e

General info

استخراج شده در
۲۷ مارس ۲۰۱۹ ۱۰:۳۷ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002972 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
6,069.28 BCH
مجموع خروجی
6,081.78 BCH
مجموع کارمزد
0.00121075 BCH
شاخص Coindays destroyed
920.01
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
12.50121075 BCH
اندازه 42,626
زمان متوسط ۲۷ مارس ۲۰۱۹ ۱۰:۱۵ UTC
ورژن 549453824 10    20c00000 16
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2
ریشه مرکل c2507 2ade8758cbaa60e1aa1a270846121a3e92fcb328957323579d11dc 7f985
سختی 231,535,077,459
نانس 1,476,870,452
بیت 402,964,396
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000e2ed1c6334fbc29c7 3afba
داده‌های کوین‌بیس 

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}