هَش

0000000000000000025d0435a27316cf611f96c07dae35c10da02c25aa9f248b

General info

استخراج شده در
۲۶ مارس ۲۰۱۹ ۰۲:۵۰ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001055 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
4,155.33 BCH
مجموع خروجی
4,167.83 BCH
مجموع کارمزد
0.00015346 BCH
شاخص Coindays destroyed
522.88
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
12.50015346 BCH
اندازه 14,741
زمان متوسط ۲۶ مارس ۲۰۱۹ ۰۲:۴۲ UTC
ورژن 545259520 10    20800000 16
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2
ریشه مرکل 817e1 7a333f3775cfa101c8edb459dcaaa00919b8ca8179cda4da0f4a81 6430b
سختی 236,576,579,310
نانس 3,023,930,316
بیت 402,957,764
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000e2c3ac18aca9d6061 d4a9f
داده‌های کوین‌بیس /pool.bitcoin.com/EB32/AD12/ {

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}