هَش

00000000000000000363c6e368ad2301e01de3f8c8619953ad88df5deba7bc49

General info

استخراج شده در
۲۶ مارس ۲۰۱۹ ۰۲:۱۸ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003004 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
64,378.45 BCH
مجموع خروجی
64,390.95 BCH
مجموع کارمزد
0.00700774 BCH
شاخص Coindays destroyed
1,537.43
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
12.50700774 BCH
اندازه 233,522
زمان متوسط ۲۶ مارس ۲۰۱۹ ۰۱:۲۸ UTC
ورژن 545259520 10    20800000 16
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2
ریشه مرکل a1c83 83e969e83372e6202e2ff0ae3cc458f532ce01d7ec6b45c43bb8c6 8e2ff
سختی 238,256,846,254
نانس 3,579,844,000
بیت 402,955,616
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000e2c1f8e9b475786e7 77c49
داده‌های کوین‌بیس A&b^A&bv//BTC.TOP/mmc39N)9~Ġiw}t^B 

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}