هَش

00000000000000000432104f41a7710d6e620221b77aa734b37b8c33605fc14c

General info

استخراج شده در
۲۵ مارس ۲۰۱۹ ۲۲:۲۵ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002087 BCH
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
25,672.35 BCH
مجموع خروجی
25,684.85 BCH
مجموع کارمزد
0.00151718 BCH
شاخص Coindays destroyed
16,216.24
پاداش دوره
12.50 BCH
پاداش
12.50151718 BCH
اندازه 74,636
زمان متوسط ۲۵ مارس ۲۰۱۹ ۲۱:۴۶ UTC
ورژن 545259520 10    20800000 16
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2
ریشه مرکل 4c9fb 443897bc6090a413226c35c56407f988252f44763f64018a2dcb52 d69ed
سختی 237,155,101,342
نانس 3,556,753
بیت 402,957,021
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000e2bc6a351bacadfe9 120bc
داده‌های کوین‌بیس

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}