هَش

00000000000000000027fa3ebc86362d696f5861221a11ea7514f34adf5c694c

General info

استخراج شده در
۲۵ مارس ۲۰۱۹ ۲۲:۱۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
ViaBTC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
57 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002260 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
86 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
123 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
671.54 BCH {{ Math.abs(change) }}% 110,495 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
684.04 BCH {{ Math.abs(change) }}% 112,552 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.0003994 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
861.16 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,057 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.5003994 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,057 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 17,933 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۵ مارس ۲۰۱۹ ۲۱:۴۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل e2df7f f14d3f1810abfdbeea4ae8e75a0d504596bf4535f56c876d2657 c25e2f
سختی 235,929,782,513 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,820,478,260 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,958,599 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e2bc32fd58ca4d99 cf8141
داده‌های کوین‌بیس /ViaBTC/Mined by sleepless72/,mmv6khZxO>#BY5#h63SL3ՙPWkyF {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
558.22 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}