هَش

000000000000000002733fe7121527c6629b6755cef51bbbe3439384a8466664

General info

استخراج شده در
۲۴ مارس ۲۰۱۹ ۱۵:۱۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Bitcoin.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
14 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001232 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
19 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
24 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
0.42 BCH {{ Math.abs(change) }}% 70 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
12.92 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,135 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00004409 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
0.16 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,065 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50004409 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,065 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 3,785 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۴ مارس ۲۰۱۹ ۱۴:۱۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل b1c37b b465ec1f609f778105d81037b2786bed05f4271695fc9e16ecd4 6f0dab
سختی 222,182,634,396 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 939,317,688 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,977,496 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000e2923c91d6eaa701 967343
داده‌های کوین‌بیس /pool.bitcoin.com/EB32/AD12/G {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
511.14 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🤑 BIT Launchpad | Up To 3,500 FREE BIT. Don't Miss The Beat
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}